Changelog

14.04.2016:
- dodanie zakładki zgonów graczy

13.04.2016:
- dodanie drugiego serwera do statystyk oraz przebudowa aplikacji, by w przyszłości łatwiej podpinać kolejne

03.04.2016:
- dodanie historii Thornery na podstawie danych z forum OTLand

02.04.2016:
- poprawka zakładki powergamers
- dostosowanie wyświetlanych filmów do obsługi HTML5

01.04.2016:
- dodanie filmów z questami na stronę

26.03.2016:
- poprawka zakładki top 100
- dodanie zakładki z historią graczy expa, dane zbierane od 25.02.2016
- dodanie galerii screenów
- przeniesienie całej strony na eslayer.pl
- poprawki CSS

21.03.2016:
- poprawka pobierania i wyświetlania najazdów
- dodanie zakładki top 100 powergamers na podstawie dziennej zmiany expa licząc od 25.02.2016

28.02.2016:
- dodanie do zakładki powergamers kolumny z doświadczeniem bez przelicznika
- dodano changelog

27.02.2016:
- poprawki CSS

26.02.2016:
- dodanie zakładki powergamers dla poprzedzających dni + cron

25.02.2016:
- dodanie kalkulatora łowienia
- dodanie zakładki historii rajdów
- dodanie listy questów Hexana/Thornera
- poprawa cronów, logowanie ich przebiegu

24.02.2016:
- podpięcie cronów dla graczy online oraz dziennej historii expa
- zmiana linku na /thornera/

23.02.2016:
- dodanie parsowania 5 stron z zakładki Rookgaard Thornera
- dodanie zbierania historii w/w graczy do dziennej tabeli
- dodanie zbierania zalogowanych graczy i ich wyświetlanie na podstawie graczy z bazy

22.02.2016:
- uruchomienie nowej wersji na Kohanie pod linkiem /v2/
- kalkulatory expa, prędkości, obrażeń, import layoutu z poprzedniej wersji strony