Czas spędzony w grze - Rookgaard Realesta

liczony od północy do północy, co każde 5 minut

Nick Poziom
(przy SS)
-4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
Daglasio 73 0000s0 0s