Czas spędzony w grze - Rookgaard Retrocores

liczony od północy do północy, co każde 5 minut

Nick Poziom
(przy SS)
-4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
Bellum 25 00005m7s 5m7s