Czas spędzony w grze - Rookgaard Retrocores

liczony od północy do północy, co każde 5 minut

Nick Poziom
(przy SS)
-4 dni -3 dni -2 dni wczoraj dzisiaj ost. 5 dni
Nev 25 00000s 0s
Rookstayer Aabe 24 00s000 0s